Frisklivssentralen

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste for Midt-Telemark og Nome kommune i samarbeid med Gullbring Kulturanlegg A/S og Universitetet i Sørøst-Norge.

Frisklivssentralen har som overordna mål å fremme folkehelse og drive med forebyggende arbeid. Frisklivssentralen gir et tilbud til deg som trenger hjelp og støtte til å endre levevaner på grunn av fysiske eller psykiske helseutfordringer, eller for deg som står i fare for å utvikle livsstilssykdom.

Du kan følge Frisklivssentralen på Facebook:

Frisklivssentralen tilbyr tilrettelagt fysisk aktivitet og ulike kurs.

    • Frisklivsresepten Varer i 3 måneder og gir tilgang til strukturert veiledning og et variert treningstilbud.
    • Helsesamtalen er individuell og bygger på prinsipper fra Motiverende Intervju. Kunnskap om hva som gir god helse, mestring og egne ressurser vil være i fokus.
    • Testing av fysisk form kan bli gjennomført slik at en kan se fremgang i løpet av frisklivsperioden.
    • Gruppetrening inne- og utendørs med fokus på blant annet utholdenhet, styrke, balanse og avspenning.
  • Kurstilbud «BraMat for bedre helse», «Tobakksfri», «Sov godt» og andre lærings-og mestringstilbud.

 

Fastleger, annet helsepersonell og NAV kan henvise deg til Frisklivssentralen gjennom Frisklivsresepten. Det er også mulig å ta direkte kontakt.

Helsesamtale er et gratis tilbud. En lav egenandel på kurs og treninger kan forekomme.

 

Kontaktinformasjon:

Frisklivssentralen Midt-Telemark

Gullbring Kulturanlegg AS

Gullbringvegen 34, 3800 Bø i Telemark

 

Telefon: 409 13 937/409 14 128

E-post: Svein Ivar Forberg