Øvingslokaler

Spiller du i band? Vil du spille i band? Trenger du et sted å øve? Bø for Banda er en sammenslutning av alle banda som øver i konteineren ved Gullbring. Det er Bø for Banda som eier, driver og holder øvingskonteineren vedlike. I øvingskonteineren er det ulike instrument, PA-anlegg og mikrofoner så det er godt egnet for øving til all slags musikk. Både ungdommer og studenter kan bruke lokalene.

Øvingskonteineren er åpen 10:00 – 21:00 på hverdagar og 13:00 – 18:00/21:00 i helgene.

For å øve må du skrive under kontrakt, betale 300 kr og bli medlem i Bø for Banda. Då får du medlemskort og mulighet til å låne nøkler til konteineren på Gullbring.

Nøkler skal hentes og leveres i informasjonsskranken på Gullbring i åpningstida: 1000-2100 (mandag – fredag), 1300-1800/2100 (lørdag og søndag).

Nøklene kan lånes mot at du:

  • syner medlemskortet i ”Bø for Banda”.
  • skriver under på skjema i skranken på Gullbring.
  • betaler et depositum på 200 kr (som du får tilbake når du leverer nøkkelen). Ved tap av nøkkel må du betale 1 000 kr.

Kontaktinformasjon:

nestleder@kroaibo.no