Vestfold og Telemark kulturnettverk

Vestfold og Telemark Kulturnettverk er en paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Vestfold og Telemark.

Vestfold og Telemark kulturnettverk (VTKN) er en åpen og inkluderende nettverksorganisasjon og en regional møteplass for kulturaktørene i fylket. VTKN omfatter både offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner / regionale lag, amatører og profesjonelle miljø.

Kontaktinformasjon

Camilla Berg Rindahl, daglig leder: 35 06 06 80 / 995 72 711

Heidi Vege, konsulent: 911 24 752 (ons – fre)

Kari Lønnestad, Folkemusikkarkivet: 901 36 992